О УДРУЖЕЊУ


 

SAM_0120

Председник Удружења
Весна Зечевић

Нутрициониста-дијететичар, сарадник за исхрану у ПУ „Дечји дани“ општина Стари град, Београд

Члан Извршног савета Друштва за исхрану Србије од 2016.год.
Сарадник у пројекту „Азбука добрих навика“, фондације Новак Ђоковић и аутор приручника за родитеље, у оквиру пројекта.

Председник Комисије за унапређење, праћење и контролу исхране деце са алергијама на храну и другим здравственим проблемима у ПУ Београда, Секретаријата за образовање и дечју заштиту, од 2014. – 2018.год.

Председник Комисије за унапређење праћење и контролу исхране деце у ПУ Београда, Секретаријата за дечију заштиту Скупштине града Београда, од 2002.-2008. год.

Члан тима за израду Правилника о ближим условима и начину остваривања исхране деце у ПУ РС, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2012.год.

Учесник-сарадник ГЗЗЈЗ-а, Београд, у изради компјутерског програма за исхрану деце у ПУ Београда.

Аутор многих стручних радова и предавач на стручним скуповима у организацији овог и других сродних струковних удружења.

Гост-учесник  ТВ емисија везаних за промоцију правилне исхране деце и популације и аутор стручних текстова за новине и часописе.

Добитник је Повеље и Захвалнице Савеза здравствених радника Београда и Србије.

 


 

Потпредседник Удружења
Рада Вејин

Специјалиста струковни нутрициониста-дијететичар, сарадник за исхрану у ПУ „Др Сима Милошевић“ општина Земун, Београд. Завршила и мастер студије, област јавно здравље, на Медицинском факултету у Београду.

Председник Комисије за праћење контролу и унапређење исхране деце у ПУ Београда, од 2012.-2014. Год.

Члан Комисије за унапређење исхране деце са алергијама на храну и другим здравственим проблемима у ПУ Београда, Секретаријата за образовање и дечју заштиту од 2016.-2018. год.

Аутор многих стручних радова и предавач на стручним скуповима.

 


 

Секретар Удружења
Слађана Живић

Специјалиста струковни нутрициониста-дијететичар, сарадник за исхрану у П.У. „Јелица Обрадовић“ општина Младеновац, Београд.

Члан Комисије за унапређење исхране деце са алергијама на храну и другим здравственим проблемима у ПУ Београда, од 2014. – 2018. год. Секретаријата за образовање и дечју заштиту.

 


Управни одбор је извршни орган Удружења.
Чланови УО Удружења поред председника, потпредседника и секретара су:
Живојин Цвејић ПУ „Наше дете“, Шабац
Ђурђица Добрић-Тепавац ПУ „Бошко Буха“, Инђија
Зарић Јелена ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад
Душан Томашевић ПУ „Ужице“, Ужице
Џемка Синановић ПУ “ Младост “ Нови Пазар
Свјетлана Бијанац, ПУ „11 Април“ Нови Београд
Дијана Виторовић ПУ „Раковица“, Раковица, Београд

Надзорни одбор:
Чланови:
Ивана Милићевић-Ђуровић „Бошко Буха“, Палилула, Београд
Јасмина Меденица ПУ „Дечји дани“, Стари град, Београд
Марија Станојевић ПУ „ Звездара“, Звездара, Београд


Удружење нутрициониста – дијететичара П.У. Србије – ХРОНОЛОГИЈА

Прво Удружење – дијететичара – нутрициониста предшколских установа Београда, као струковна непрофитна, невладина асоцијација, одлуком Оснивачке скупштине Удружења формирано је и регистровано јуна 2005. у МУП-а, Управа за управне послове Љермонтова ул.бр 12а, а од 2011. сходно донетом закону о Удружењима верификовано у АПР-е, Бранкова 25. Београд.
Рад Удружења до 25.09.2015. дефинисан је Статутом донетим 20.10.2005. и пословником о раду Управног одбора Удружења донетим 08.02.2007. Статут је сходно донетом закону незнатно измењен 2011. год.
Удружењем су руководили: Председник Весна Зечевић, потпредседник Драгомир Макевић и секретари Наташа Поповић, а затим Рада Вејин.

У складу са циљевима Удружења, превасходно раду на популаризацији струке и стручном усавршавању чланова, реализовано је од 2006-2015. десет стручних скупова.

Прва стручна конференција 26.05.2006. у Предшколској установи „Звездара“

Друга стручна конференција 26.05.2007. у П.У. Дечји дани;

Трећа стручна конференција 03 и 04. 10.2008. – Матарушка бања – под покровитељством Министарства здравља РС.

Четврта стручна конференција Уз присуство просветних саветника,29.04.2009.П.У. Звездара, под покровитеqством градске општине Стари град.

Пета стручна конференција, односно стручни састанак, акредитован од Здравственог савета Р.С. под покровитељством Министарства здравља и градске општине Стари град, 24.09.2010. – Висока здравствена школа струковних студија Београд.

Шеста стручна конференција – акредитован домаћи курс I категорије, 21.09.2011. градска општина Стари град.

Седма стручна конференција – акредитован домаћи курс I категорије, 31.08 и 01.09.2012 – Лесковац.

Осма стручна конференција акредитован домаћи курс I категорије, 20.09.2013. градска општина Стари град Београд

Девета стручна конференција – акредитован домаћи курс I категорије 26.09.2014. градска општина Нови Београд.

Десета стручна конференција – акредитован домаћи курс I категорије 25.09.2015. градска општина Савски венац, Београд.

У складу са мултидисциплинарним карактером науке о исхрани, за реализацију стручних скупова као предавачи ангажовани су од стране

Удружења експерти и стручни ауторитети из разних научних области: медицине, технологије, пољопривреде, ветерине, санитарне екологије…

Скупови су окупљали значајан број учесника, а исти су од стране учесника, представника стручних институција и гостију оцењивани као скупови високог нивоа стручности и добро организовани.

На иницијативу нутрициониста из предшколских установа Србије, одржана је 25.09.2015. конститивна скуштина Удружења, чијом је јединственом одлуком

Удружење дијететичара-нутрициониста П.У.Београда пререгистровано – преименовано у Удружење нутрициониста-дијететичара П.У. Србије. Том приликом изабрани су: Руководство, Управни, Надзорни и Стручни одбор Удружења.

Рад Удружења нутрициониста – дијететичара П.У. Србије дефинисан је измењеним и допуњеним Статутом, претходног Удружења

Од 2016. Организују се и континуирано једном до два пута годишње реализују стручни скупови, акредитовани као симпозијуми, семинари, курсеви, код Здравственог савета Србије.