Obaveštenje o održavanju simpozijuma 2022. godine.


Obaveštenje o održavanju simpozijuma 2022. godine.

Poštovane koleginice i kolege, saradnici i prijatelji, obaveštavamo vas da Udruženje nutricionista – dijetetičara PU Srbije organizuje simpozijum,

“ISHRANA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA – ZNAČAJ PRISUSTVA BIOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI U HRANI “.

Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, sa dodeljenim bodovima, za predavače 8, a za posetioce 4. Simpozijum će se održati 02. i 03. Juna 2022. godine, u Leskovcu, etno restoran Koliba, u okviru etno kompleksa Apostolović,

Sime Pogačarevića 5 .