Obaveštenje o datumu i mestu održavanja seminara 2021.