Обавештење о трећим сусретима нутрициониста – дијететичара ПУ Србије – мај месец


Обавештење о трећим сусретима нутрициониста – дијететичара ПУ Србије – мај месец

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да ће се III сусрети нутрициониста – дијететичара ПУ Србије, одржати током маја месеца 2019 год. Сходно одлуци неопходно је да сви који желе да учествују, односно представе своје радове из праксе, најкасније до 15 јануара 2019. доставе, на мејл адресу vesnazecevic@undpus.rs :

  • наслов рада са кратким сажетком, који садржи: увод, циљ рада, методологију и закључак (до 300 речи),
  • попуњен и обавезно својеручно потписанобразац биографије (за мед. Сестре и здравствене техничаре – налази се на сајту Здравственог савета Србије: zdravstvenisavetsrbije.gov.rs, ВАЖНА ДОКУМЕНТА – Формулар за пријаву курса, конгреса и симпозијума. 01.04.2016. на странама 15 и 16, или га можете преузети овде biografija-predavaca

Све наведено је неопходно због благовремене пријаве програма на конкурс за акредитацију програма КЕ Здравственог савета Србије, који је отворен од 15 – 30 јануара 2019.

С поштовањем и поздравима,

Председник Удружења Весна Зечевић

 

Подсећамо колеге и на следеће :

Службени гласник РС“, бр. 2/2011, 23/2016

На основу члана 187. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10 и 99/10),

Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

Члан 5. Тачка 7) да је предавач акредитованог програма лице које има најмање пет година радног стажа и најмање исти степен образовања као слушаоци