Презентације предавача са симпозијума 12 и 13 маја 2017