Чланство

Члан Удружења може да постане ко год то жели.

Годишња чланарина износи 600 (шестстотина) динара.

Чланство омогућава попуст од 50% на цену котизација за присуство  Стручним скуповима – конференцијама у организацији удружења.

Жиро рачун удружења на који можете уплатити чланарину :160-239219-25, Банка Интеса

Чланарина се може  уплати  и на дан одржавања Стручног скупа – конференције. Запослени чланарну  могу  да  уплате и  путем админстративне забране. Печатирана потврда може се преузети у седишту Удружења.